Our Location

Phở Haru
Phở Haru
93 - 95 Phó Đức Chính, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Telephone
(028) 3914 0333 - 0914 133 038

Contact Form

Tin
Tin
Hoạt